Äta rätt kolhydrater

Äta rätt kolhydrater

Kolhydrater är molekyler som har kol-, väte- och syreatomer. I näring avser “kolhydrater” ett av de tre makronäringsämnena. De andra två är protein och fett. Kolhydrater har tre huvudkategorier: Sockerarter. Dessa är söta, kortkedjiga kolhydrater som finns...
English »