INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter
Worldofshape.se värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är worldofshape.se målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information worldofshape.se samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på worldofshape.se webbplats i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

World of Shape AB, (”Worldofshape”/”vi”), org.nr 556859-7966 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på worldofshape.se webbplats genom cookies. De personuppgifter som worldofshape.se behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.
Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom worldofshape.se koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom worldofshape.se koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler.

Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Worldofshape.se iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på worldofshape.se webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av worldofshape.se verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Worldofshape.se använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos worldofshape.se sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra worldofshape.se åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Worldofshape.se vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till worldofshape.se förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna worldofshape.se korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@worldofshape.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

GDPR
World of Shape kommer att hantera uppgifter gällande dig som du fyller i vid köp, registrering, aktivering av ditt konto och som sparas på ditt konto.
 
Vi kommer enbart att använda dem för att fullfölja vårt uppdrag samt att ge dig relevant information. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter till någon utomstående annat än i de fall då det överenskommits med dig eller då myndigheter eller domstol så kräver.
 
Det innebär att de uppgifter vi arkiverar kommer att sparas i enlighet med de lagar och reglers gäller. Var person har rätt att begära information om vilka uppgifter vi registrerat. Vi är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
 
Vilka personuppgifter kan sparas?
Förnamn
Efternamn
Adress
Telefonnummer
Kön
Vikt
Längd
Midjemått
Typ av kost
 
Varför sparas dina personuppgifter?
För att hemsidans funktioner ska fungera och du skall få ut maximalt av din träning.
 
Vem ser dina personuppgifter?
Ingen annan har du har tillgång till dina uppgifter. Personer med behörighet har möjlighet att ta fram dina uppgifter, men endast om du som kund efterfrågar det.
 
Hur raderas personuppgifter?
För att radera, ändra eller begära ut enskilda uppgifter, kontakta oss på info@worldofshape.se.
Om individuell inloggning används kan ditt konto raderas, kontakta oss på info@worldofshape.se.
Om hemsidan avslutas raderas all information automatiskt.
 
När kan uppgifter behandlas utan samtycke?
Om ingångna avtal finns.
När olika lagar ska följas.
Vid eventuell myndighetsutövning.

Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att worldofshape.se inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Worldofshape.se förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Cookies
På worldofshape.se webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:
1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Worldofshape.se använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos worldofshape.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att godkänna worldofshape.se allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Worldofshape.se webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång worldofshape.se webbplats försöker placera en cookie på din dator.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Worldofshape.se använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här http://www.google.se/policies/privacy/partners/.

English »